משימה 1 – הבחנה במשך צליל

רמה ב' - רמת ההבחנה

הוראה

בתרגיל זה יושמעו שני צלילים. עליך לקבוע האם הם זהים או שונים במשך שלהם.

מטרה

מטרת תרגיל זה היא לשפר את היכולת להבחין בדמיון ובשוני במשך צליל.

אפשרויות בחירה

זהים\שונים

מספר השאלות

10