מאגר המשימות

"HEARO" הוא אתר ראשון מסוגו בישראל, המכיל מאגר תרגילים רחב רחב לאימון השמיעה. מטרת האתר היא לשפר את יכולת התפיסה השמיעתית והבנת הדיבור של אנשים עם ירידה בשמיעה הן בתנאי שקט והן בתנאים מאתגרים שמיעתית.